Innan vi planerar ert kök förhör vi oss noga om vilka förväntningar och önskemål ni har på det nya köket. Ofta gör vi flera olika planlösningar för att ni skall kunna se de olika möjligheterna.